Knjigovodstvo

Vođenje glavne knjige za poduzeća te knjigu primitaka i izdataka za obrtnike i slobodna zanimanja. Slanje svih zakonom propisanih obrazaca za Poreznu upravu putem aplikacije e-Porezne te praćenje dugovanja prema Poreznoj upravi. Kod trgovina je mogućnost izrade kalkulacija.