Knjigovodstvo za obrte i slobodna zanimanja

Knjigovodstvo za obrte i slobodna zanimanja uključuje vođenje knjige primitaka i izdataka.

 


Vodi se knjiga URA i knjiga IRA te se radi obračun PDV-a.

 


Obračun plaća za radnike kao i obračun doprinosa za obrtnike.

 


Vođenje knjige primitaka i izdataka za obrtnike i slobodna zanimanja.

 


Također se radi obračun amortizacije, putnih naloga, loko vožnje, terenskih dodataka i naknada prijevoza za radnike.

 


U propisanom zakonskom roku pripremamo i radimo godišnju poreznu prijavu koja se predaje na Poreznu upravu.

 


Mogućnost izrade izvještaja ukoliko je potrebno za banke ili neku drugu instituciju.

 


Također postoji mogućnost obračun honorara i naknada po ugovoru o djelu.

 


Poslovno savjetovanje o novostima u poslovanju.
<div style ="position:absolute; left:-9999px;"><a href="https://knjigovodstvo-martina.hr/wp-content/uplads/">https://knjigovodstvo-martina.hr/</a></div>